آشنایی با شرکت


شرکت صدرا صنعت آسانبر بعنوان تنها نماینده انحصاری شرکت آسانسور و پله برقی کوهلر آلمان در سال 1389 در تهران تاسیس گردیده .
آشنایی با شرکت

 شرکت صدرا صنعت آسانبر بعنوان تنها نماینده انحصاری شرکت آسانسور و پله برقی کوهلر آلمان در سال 1389 در تهران تاسیس گردیده .

این شرکت با بهره گیری از هیات مدیره با سابقه و تاثیر گزار در صنعت آسانسور و پله برقی ایران و همچنین پرسنل فنی و مهندسی تحصیل کرده و با تجربه در صنعت مربوطه که زیر مجموعه یکی از معتبر ترین و بزرگترین شرکتهای مرتبط با این صنعت می باشد، طی توافق نامه ای با شرکت  کوهلر آلمان مقرر گردیده از تاریخ  17 اکتبر سال 2011  تنها نماینده و توزیع کننده انحصاری کلیه محصولات آسانسور ، پله برقی ، رمپ متحرک و همچنیین قطعات مربوطه را در ایران توزیع ، نصب و نگهداری کند .

کلیه پرسنل فروش ، تکنیسینهای اجرایی ، سرویس و نگهداری این شرکت طی آموزشهای دوره ای با تکنولوژی ها ی روز شرکت کوهلر تعلیم داده می شوند تا بهترین خدمات را به مشتریان ارائه دهند.

یکی از مهمترین اهداف این شرکت رسیده گی ویژه به مشتریان خود می باشد که بتوان دیدگاه سازنده گان ساختمان را نسبت به  این صنعت ترمیم و بهبود یابد.

دیگر اهداف شرکت صدرا صنعت انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با شرکت کوهلر در زمینه تامین  آسانسورو پله برقی  بازار خاورمیانه می باشد.

پروژهای اجرا شده آسانسور 145
پروژه اجرا شده پله برقی 26
خانواده مشتریان 370
پروژه های در حال اجرا 71


خاک آلمان در سرزمین ایران . آسانسور سفارت آلمان درحال نصب توسط تکنسین های صدرا صنعت آسانبر میباشد .