نصب و راه اندازی


صدرا صنعت با بهره گیری از مجربترین تیم های فروش و مهندسی فروش ، نخست پس از دریافت کلیه اطلاعات ساختمانی و معماری پروژه ، آنالیز ترافیکی ساختمان محاسبه گردیده و بهترین گزینه را در راستای هدایت ترافیکی آسانسور و یا پله برقی مهیا می سازد .
 
     برخی از خدمات ما عبارتند از :
 - تعیین کارشناس فروش (مدیریت کلیه پروسه از قبل تا زمان انعقاد قرارداد)
 - دریافت اطلاعات کامل پروژه
 - بازدید اولیه از چاهک آسانسور و امور ساختمانی وابسته
 - ارائه مشاوره فنی و ابعادی و محاسبه آنالیز ترافیکی
 - تهیه نقشه جانمایی کالای مورد نظر
 - تهیه مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت


شماره ی مشاوره رایگان 40 30 20 88 - 021