خدمات پس از فروش


تمامی برنامه های سرویس و خدمات شرکت صدرا صنعت امکان انتخاب هر سطحی از خدمات مورد نیاز را با حداقل هزینه و خسارت به مشتریان می دهد. تمامی خدمات سرویس و نگهداری از زمان بندی دقیق و منظم برخوردار بوده و مشتریان را قادر به انتخاب زمان دریافت سرویس با توجه به وقت و نیاز خود می سازد .

به منظور ایمنی بیشتر آسانسور و پله برقی خود ، برنامه های سرویس و نگهداری از سوی واحد مربوطه به گونه ای تنظیم شده است که قطعه مستهلک پیش از خرابی منجر به حادثه ناگواری شناسایی ، تعمیر و یا در صورت نیاز تعویض گردد.

تامین قطعات یدکی در لحظه در تمامی دفاتر ، شعب و شرکتهای توزیع کننده ما در سراسر دنیا ضمانت ما به مشتریان است .

 

     برنامه های سرویس و نگهداری شامل موارد زیر می باشد :

 -  بازرسی منظم و نگهداری پیشگیرانه

 -  خدمات شبانه روزی با ضمانت سرعت پاسخگویی بالا، خدمات 24 ساعته و همه روزه در طول سال 

 -  کنترل و بازرسی از راه دور (اختیاری )

 -  پوشش جامع و دسترسی آسان


خاک آلمان در سرزمین ایران . آسانسور سفارت آلمان درحال نصب توسط تکنسین های صدرا صنعت آسانبر میباشد .