صفحه نخست حمل و نقل عمومی پله برقی و رمپ متحرک

پله برقی و رمپ متحرک

 

پله برقی و رمپ متحرک
 

 

 

کوهلر با پیشرفت چشم گیر خود در بخش پله برقی و رمپ متحرک رقیب سر سختی برای برند های رقیب بوده . عمل کرد ظریف حرکتی دلیل طول عمر بالای دستگیره ها و قطعات متحرک پله . زیبایی پله برقی و انطباق پذیری آن با سازه است .


         
 
 
 
 
 


۹۹%

امنیت

۹۹%

زیبایی


کاربری ها

تجاری

حمل و نقل عمومی