• خاک آلمان در سرزمین ایران . آسانسور سفارت آلمان درحال نصب توسط تکنسین های صدرا صنعت آسانبر میباشد . 1395/6/6
  • شماره ی مشاوره رایگان 40 30 20 88 - 021 1395/5/25

روند کار

نگاهی کلی به مراحل انجام پروژه از ابتدا تا پشتیبانی در شرکت صدرا صنعت


بازدید اولیه ، مشاوره و طرح ریزی
دریافت سفارش و عقد قرارداد
اجرا
تست و بازرسی
پشتیبانی


145
پروژهای اجرا شده آسانسور
26
پروژه اجرا شده پله برقی
370
خانواده مشتریان
71
پروژه های در حال اجرا