021-88203040
نصب اولین پله برقی outdoor در ایران
نصب اولین پله برقی outdoor در ایران

نصب اولین پله برقی outdoor در ایران


جزئیات خبر

اجرای 20 دستگاه پله برقی فضای باز برای اولین بار در ایران، در مجموعه سروستان واقع در خیابان شریعتی نرسیده به دوراهی قلهک.

19 آذر 1396

اجرای 20 دستگاه پله برقی فضای باز برای اولین بار در ایران، در مجموعه سروستان واقع در خیابان شریعتی نرسیده به دوراهی قلهک.